Radio Herceg-Bosne
Učitavanje...
Anketa
Ja sam slušatelj koji ima:

Pretraga

[AUDIO] Neum domaćin znanstvenog skupa "Europski ustav za BiH"

Objavljeno 13.03.2019. 17:46

"Europski ustav za Bosnu i Hercegovinu" naziv je znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem koji će se u organizaciji Sveučilišta u Mostaru i Rektorskog zbora Republike Hrvatske održati 14. i 15. ožujka u Neumu.
U fokusu skupa bit će pitanje ustavnih izmjena te usklađivanje Ustava BiH s međunarodnim i domaćim vrijednostima i standardima kako bi se osigurao daljnji nastavak bh. puta ka euroatlantskim integracijama, najavili su organizatori.
U tom procesu morat će se slijediti europsku pravnu stečevinu, odnosno europsku pravo u užem (EU i zemlje članice) i širem smislu (EU + Vijeće Europe, OESS), a u kontekstu presuda Europskog suda za ljudska prava i odluka Ustavnog suda BiH u predmetu "Ljubić" koja se poziva na konstitutivnost i načelo "legitimnog predstavljanja", postavlja se pitanje može li se BiH opredijeliti da slijedi samo jednu od tih normi ili treba težiti njihovom objedinjenju te izabrati put traženja načina njihove harmonizacije: konstitutivnosti kao tradicionalne ustavne kategorije i ljudskih prava kao opće-univerzalne.
Rješenje tih pitanja pretpostavka je reformskih koraka koje bh. vlasti moraju poduzeti kako bi se stabilizirale gospodarske i socijalne prilike, te osnažila europska politička kultura u BiH.
U tom smislu, konferencija "Europski ustav za BiH" ima za cilj sagledavanje pitanja o Bosni i Hercegovini kao višenacionalnoj državi konstitutivnih i jednakopravnih naroda te "ostalih", u kontekst procesa pristupanja BiH Europskoj uniji, te opće sposobnosti zemlje za provođenje nužnih reformi i ispunjenja europskih standarda. U svemu tome se pitanje ustava nameće kao pitanje svih pitanja, poručili su organizatori.
To u konačnici znači pronalazak odgovora na pitanje kako konstitutivnost i ravnopravnost kao neporecive odrednice ustava BiH pozicionirati u okvire europske pravne stečevine, ustavne prakse i teorije na razini EU i njezinih članica, osobito onih koje u svom uređenju primjenjuju elemente razdiobe vlasti osmišljene s ciljem harmonizacije i upravljanja različitostima.
S tim u vezi, s posebnom pozornošću analizirat će se europska tradicija federalizma te njezina iskustva u smislu nadilaženja liberalnog-komunitarnog spora, odnosno kreiranja društveno-političkih sustava koji učinkovito štitite individualna i grupna prava.
Konferencija će okupiti predstavnike akademije iz različitih dijela BiH, odnosno znanstvenu zajednicu iz BiH, Europe i svijeta za područje prava, politologije i sociologije i filozofije čime će dobiti širi publicitet i značaj.
Konferencija je interdisciplinarna i imat će tri panela – opći, politološki i ustavno-pravni.
Zaključci konferencije poslužit će kao platforma i podloga za politički dijalog predstavnika tri konstitutivna naroda.


Skup je u Otvorenom programu Radija Herceg-Bosne najavio Ilija Musa, član Organizacijskog odbora znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem "Europski ustav za BiH", a razgovor poslušajte na priloženoj poveznici.


Radio HB - Otvoreni program - Ilija Musa

» Uvjeti korištenja

Software i dizajn www.creatixbih.com.