Radio Herceg-Bosne
Učitavanje...
Anketa
Ja sam slušatelj koji ima:

Pretraga

[AUDIO] Vlada poziva Financijsku policiju: Aluminij će ponovno raditi

Objavljeno 31.07.2019. 18:56

''Aluminij će radit, samo prepakiran, na određeni način'', rekao je to Fadil Novalić, predsjednik Vlade FBiH nakon sastanka Vlade održanog u Mostaru oko budućnosti poslovanja mostarskog poduzeća. 

"Na sastanku s predstavnicima kompanije Aluminij, odnosno malih dioničara, Uprave i Sindikata poduzeća usvojili smo premise i dan je rok da se do kraja 2019. godine pokuša s restrukturiranjem poduzeća", izjavio je federalni premijer na konferenciji za novinare i dodao ako to ne bude išlo razmatrat će se druge mogućnosti i varijante, odnosno prestanak ovog pravnog i prelazak u novi pravni kontinuitet.

"U tom razdoblju pokušaja oživljavanja dijelova Aluminija, točnije topionice i izrade anoda koji bi mogli samostalno živjeti jer traže oko 70 puta manje struje nego elektrolize, pokušat ćemo pristupiti i intenzivnom privlačenju potencijalnih partnera", kazao je Novalić i naglasio kako trenutno potencijalni partneri postoje, ali su njihovi zahtjevi relativno visoki i federalna vlada ih mi ne želi ispuniti pod svaku cijenu.

Federalni premijer je naglasio kako bilo kojim rješenjem da se bude išlo - ili restrukturiranje ili promjena pravnog kontinuiteta, prioritet su uposlenici Aluminija, odnosno njihova sudbina.

''Bilo kojim rješenjem da budemo išli broj jedan su uposlenici, njihova sudbina i unutar tog procesa da se izvrši imenovanje četiri grupe zaposlenih.  Oni koji su za mirovinu i oni koji su do tri godine za mirovine. 

Također, oni bez kojih tehnološki Aluminij ne može funkcionirat. Bitno nam je sačuvat ono što čini Aluminij, oprema i zgrade i bitno je sačuvat onaj broj ljudi u kome je znanje, tehnologija potrebna za ponovno pokretanje. Također, četvrta grupa jesu ljudi koji žele otpremninu'', istaknuo je Novalić.

Uz navedeno, jedan od zahtjeva bit će i pokretanje "data room", odnosno sobe u kojoj potencijalni kupci mogu dobiti informacije o ovom poduzeću. 

''Uspostavit ćemo sobu u kojoj će svi podaci i ljudi biti javno dostupni'', istaknuo je premijer i dodao kako će Vlada FBIH svakog mjeseca sastajati oko ove teme.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao je kako je Uprava Aluminija danas iznijela nacrt plana restrukturiranja koji će se definirati ili realizirati u tri faze, ali da to ne znači i samo rješenje.

"Prva faza je pokretanje livnice, druga pokretanje pogona izrade anoda i treća elektrolize", kazao je ministar Džindić i dodao kako su tražili da im se dostavi financijsko-tehničko-tehnološka analiza svih tih faza i plana kojega su oni zacrtali.

"Nakon što nam bude sve to dostavljeno mi ćemo imati sastanak i razmotriti šta je konačna ideja", kazao je ministar Džindić.

Kad je riječ o dugu Aluminija prema Elektroprivredi HZ-HB predlažu se dvije mogućnosti.

"Prva je mogućnost da promijenimo odluku koju smo donijeli sredinom protekle godine na što nismo pristali, a druga je varijanta sudska nagodba o reprogramu duga, na što smo dali uvjetnu suglasnost", kazao je ministar Džindić.

Federalna ministrica financija Jelka Milićević osvrnula se na mirovinski staž djelatnika Aluminija, te istaknula kako će se svim radnicima Aluminija koji do kraja 2019. godine ostvaruju pravo odlaska u mirovinu povezati staž.

"Radnici kojima nedostaju tri godine do odlaska u mirovinu oni imaju poseban status u Zavodu za zapošljavanje. Imat će plaću, uplaćene poreze i doprinose, a nakon te tri godine ispunit će sve uvjete odlaska u mirovinu", kazala je ministrica Milićević.

Napomenula je kako radnici da bi došli na skrb Zavoda moraju imati povezan radni staž svih 17 mjeseci koji im nedostaju. 

Podsjećamo, federalna vlada upoznala se na današnjoj sjednici u Mostaru sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u gospodarskom društvu Aluminij d.d. Mostar. 


Od Financijske policije Federalna vlada traži da ispita i utvrdi činjenično stanje, na osnovu čega će biti poduzete odgovarajuće mjere i aktivnosti, i da je o tome informira. Istu je obvezu dobila i Porezna uprava Federacije BiH. 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je analizirati stanje u Aluminiju, s naglaskom na razdoblje od 1.1.2019. do 1.8.2019. godine i da po potrebi, nakon izvještaja Financijske policije i Porezne uprave, predloži Vladi Federacije BiH pozivanje na odgovornost pojedinaca zbog nastale štete. 

Vlada FBiH se upoznala i sa aktom JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar od 29.7.2019. godine pod naslovom Suglasnost na reprogramiranje duga iz 2019, godine Aluminija d.d. Mostar prema JP HZHB d.d. Mostar i zadužila Nadzorni odbor i Upravu ovog društva da postupe prema pozitivnim zakonskim propisima. 

Upoznala se i sa aktom Alurninija d.d. Mostar od 25.7.2019, godine pod naslovom Prijedlog koji se upućuje Vladi FBiH putem resornog ministarstva, i suglasna je da se uveže radni staž svim uposlenicima koji u skladu sa zakonom idu u mirovinu do kraja 2019. godine. Aluminij d.d. Mostar je zadužen da Vladi FBiH dostavi precizan popis uposlenika, ovjeren od Zavoda mirovinskog invalidskog osiguranja, koji su stekli uvjete na bilo koji način, za odlazak u mirovinu, do 31.12,2019. godine. 


Na priloženoj poveznici poslušajte cijelu konferenciju za novinare premijera FBiH Fadila Novalića, te ministara financija i energije, rudarstva i industrije, Jelke Miličević i Nermina Džindića.


Radio HB - Vlada FBiH o Aluminiju

» Uvjeti korištenja

Software i dizajn www.creatixbih.com.